Veszélyes hulladékgyűjtés

A debreceni lakosság számára a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés keretein belül díjmentesen vehetők igénybe a Lakossági Hulladékudvar szolgáltatásai. Ezzel kapcsolatban további információkért kérjük keresse fel a közszolgáltató weboldalát (www.dhkkft.hu), ahol megtalálható minden lényeges információ a leadható veszélyes hulladékok köréről, átvételi feltételekről, hulladék típusonként leadható maximális mennyiségekről.

Amennyiben lakosként az Ön által leadni kívánt veszélyes hulladék mennyisége meghaladja a Lakossági Hulladékudvarban leadható mennyiségi korlátot, abban az esetben az A.K.S.D. Kft. a Regionális Hulladékkezelő Telepen (4002 Debrecen, Vértesi út 9/b.) megoldást kínál Önnek a meghatározott szolgáltatási díjak ellenében (https://www.aksd.hu/dijak).

Veszélyes hulladékok átvétele és ártalmatlanítása vállalkozások (egyéni vállalkozók, cégek, közületek) számára

A vállalkozások számára gondot okozhat az, hogy a tevékenységük során akár kis mennyiségben keletkező veszélyes hulladéktípusok szakszerű ártalmatlanításáról gondoskodjon. Társaságunk segítséget nyújt a cégek számára a jogszabályokban előírt kötelezettségeik teljesítéséhez. Telephelyre történő megérkezést követően kérjük fáradjon a hídmérleghez, ahol munkatársaink tájékoztatják Önt a további szükséges teendőkről. 
A hulladékok átvételi helye a Regionális Hulladékkezelő Telep (4002 Debrecen, Vértesi út 9/b.)

Nyitvatartás
hétfőtől-péntekig: 06:00-19:00
szombat: 06:00-13:00
vasárnap: zárva

Bővebb felvilágosításért kérdéseivel munkaidőben (08:00-16:00) forduljon bizalommal Pénzesné Gyarmati Andrea hulladékgazdálkodási adminisztrátorhoz.
Mobil: +36 30 324-9572, E-mail:  @  ; @  

Mit nevezünk veszélyes hulladéknak?

Veszélyes hulladékoknak nevezzük azokat az anyagokat, hulladékokat, amelyek minőségüket tekintve az emberi egészségre, az élővilágra, a környezetre közvetett vagy közvetlen fokozott veszélyt jelentenek. A veszélyes hulladékokkal ezért fokozott óvatossággal kell bánni, egyik fajtájukat sem szabad a szemétbe a kommunális hulladék közé dobni, a talajba vagy a vizekbe juttatni.

Veszélyes hulladék például:

 • Festék- vagy lakkhulladékok
 • Toner, nyomtatópatron, festékkazetta, festékszalag
 • Ragasztók, tömítőanyagok 
 • Fagyálló folyadékok
 • Nikkel-kadmium elemek
 • Szerves oldószerek, mosófolyadékok
 • Növényvédő szerek
 • Olaj- és zsírhulladékok
 • Gyógyszerek
 • Szennyezett csomagolási hulladékok
 • Kiürült hajtógázas palackok
 • Fénycsövek
 • Motorolaj, hidraulika olaj
 • Szennyezett textíliák, törlőkendők, védőruhák, védőkesztyű
 • Olajos hűtőfolyadék
 • Savak, lúgok
 • Olajszűrő, levegőszűrő


A veszélyes hulladékok mindegyik fajtáját szelektíven kell gyűjteni, és a megfelelő helyen ártalmatlanításra le kell adni.

A veszélyes hulladékok begyűjtésével, tárolásával, szállításával, kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos jogi szabályozást a Kormány rendelet határozza meg, mely a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szól.

Az A.K.S.D. Kft. a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat teljesítve, és a szükséges engedélyek birtokában végzi a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységeket meghatározott díjszabás ellenében (https://www.aksd.hu/dijak)

Abban az esetben, ha Partnereink tevékenysége során a fentiekben megnevezett hulladékokon kívül más típusú veszélyes hulladék is keletkezik, előzetes egyeztetés, egyedi árajánlat alapján annak elszállítására, és ártalmatlanítására is komplex megoldást kínálunk.