Veszélyes hulladékgyűjtés

A debreceni lakosság számára a Lakossági Hulladékudvar szolgáltatásai díjmentesen vehetők igénybe. A leadható hulladékok köre, illetve további részletek a közszolgáltató weboldalán elérhetők itt: Lakossági Hulladékudvar

Veszélyes hulladékok átvétele és ártalmatlanítása a Lakossági Hulladékudvarban/Központi Telephelyen a lakosság illetve a cégek/közületek számára.

Az A.K.S.D. Kft. a kommunális és ipari hulladékok elszállítása, illetve a szelektív hulladékgyűjtés biztosítása mellett, vállalja veszélyes hulladékok begyűjtését, elszállítását és ártalmatlanítását is.

Veszélyes hulladékoknak nevezzük azokat az anyagokat, hulladékokat, amelyek minőségüket tekintve az emberi egészségre, az élővilágra, a környezetre közvetett vagy közvetlen fokozott veszélyt jelentenek. A veszélyes hulladékokkal ezért fokozott óvatossággal kell bánni, egyik fajtájukat sem szabad a szemétbe a kommunális hulladék közé dobni, a talajba vagy a vizekbe juttatni.

A veszélyes hulladékok mindegyik fajtáját szelektíven kell gyűjteni, és a megfelelő helyen ártalmatlanításra le kell adni.
A veszélyes hulladékok begyűjtésével, tárolásával, szállításával, kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos jogi szabályozást a 98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről – határozza meg.

Az A.K.S.D. Kft. a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat teljesítve, és a szükséges engedélyek birtokában végzi a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységeket.

Az A.K.S.D. Kft az általa üzemeltetett Lakossági Hulladékudvarban (4031 Debrecen, István út 138.) egész évben folyamatosan végzi a háztartásokban, illetve a cégeknél, közületeknél keletkező veszélyes hulladékok begyűjtését, elszállítását. Ezek közül sorolunk fel most néhányat:

 • Mezőgazdasági termelés során felhasznált vegyszermaradékok
 • Festék- vagy lakkhulladékok
 • Irodatechnikai hulladékok, hulladékká vált toner
 • Ragasztók, tömítőanyagok hulladékai
 • Fagyálló folyadékok
 • Nikkel-kadmium elemek
 • Oldószerek
 • Növényvédő szerek
 • Olaj- és zsírhulladékok
 • Gyógyszerek
 • Szennyezett csomagolási hulladékok
 • Kiürült hajtógázas palackok
 • Fénycsövek
 • Fáradt olaj
 • Olajos textíliák, védőruhák

Abban az esetben, ha Partnereink tevékenysége során a fentiekben megnevezett hulladékokon kívül más típusú veszélyes hulladék is keletkezik, előzetes egyeztetés alapján annak elszállítására, és ártalmatlanítására is komplex megoldást kínálunk.

Bővebb felvilágosításért kérdéseivel munkaidőben (08:00-16:00) forduljon bizalommal Pénzesné Gyarmati Andrea hulladékgazdálkodási adminisztrátorhoz.
Mobil: +36 30 324-9572, E-mail:  @