A szemetünk is drágul

Az áremelkedés okai mögött az infl áció és az új hulladéktörvény keresendő.

A lakossági hulladékot a következő tíz évben is az AKSD viszi el Debrecenben. A cég egyetlen pályázóként jelentkezett a kiírásra, s mivel a feltételeknek megfelelt, elnyerte erre a jogot. Szerződést még nem kötöttek a várossal, de úgy tudjuk, hogy a lakossági 120 literes kuka heti egyszeri elszállításának díja valószínűleg több mint 20 százalékkal emelkedik. Kérdés, hogy a jogszabályi ellentmondások között ezt ki fi zeti majd meg. A hulladéktörvény ugyanis úgy rendelkezik, hogy az áremelés mértéke nem haladhatja meg az infl ációt (4,5 százalék körül lesz). Másfelől azonban az önkormányzat nem köthet szerződést alacsonyabb áron, mint amit az AKSD a pályázatában megjelölt. Márpedig itt nem 4,5, hanem több, mint 20 százalék az eltérés az előző évihez képest. A cég nyilvánvalóan bekalkulálta a lerakás után tonnánként 3 ezer forintot, amit januártól a költségvetésbe kell befi zetnie. Értesüléseink szerint ez 2013-ban Debrecenben mintegy 200 millió forintra rúg. Nos, ha az áremelés legfeljebb 4,5 százalék lehet, ki fi zeti meg majd a különbözetet? Ez a probléma természetesen nem csak Debrecenben vet fel kérdést, noha az árak akár településenként is eltérőek lehetnek.

Forrás: HBN