Itt adhatja meg irányítószámát!

Hulladéklerakó

A társaságunk által üzemeltetett Regionális Hulladékkezelő Telep területén található a hulladéklerakó, mely összterülete cca. 24 ha, befogadó kapacitása 3,5 millió m3, mely előreláthatólag 2030-ig oldja meg a régió hulladék-elhelyezési problémáját. Ide kerül lerakásra optimális esetben az a hulladék, ami már nem hasznosítható és nem veszélyes hulladék.

A hulladéklerakó, azaz depónia egy több rétegben szigetelt építmény, amelyre rendkívül szigorú, emiatt meglehetősen költséges technológia épül.

Az országban elsőként kombinált szigeteléssel rendelkező, európai normáknak megfelelő hulladéklerakót építettünk, mely 1993-ban került átadásra. A szigetelő rétegek nem engedik a talajba jutni a környezetre káros anyagokat, az építés során gondoskodni kell arról, hogy a csapadékvíz, illetve a bomlási folyamatok során keletkező csurgalékvíz, valamint a depóniagáz elvezetésre kerüljön. A csurgalékvíz tisztítást követően vagy visszalocsolásra kerül, vagy a szennyvíztelepre, míg a depóniagáz biogázként hasznosul újra.
Monitoring rendszer van kialakítva, mely a talajvíz, és a sekély rétegvíz állapotváltozásainak nyomon követésére szolgál.

A hulladékgyűjtő gépjárműveink felviszik a begyűjtött hulladékot a depónián kialakított úton, majd lerakják, ezt tömöríteni szükséges, melyet a 40 tonnás kompaktoraink végeznek el. A hulladékrétegeket földrétegek váltják, egészen addig, amíg az adott ütem megtelik.

Lakossági
ügyfél vagyok

Adja meg irányítószámát, hogy naprakész információkkal lássuk el lakóhelyéről

Nem lakossági
ügyfél vagyok

Cégek, közületek számára
releváns tartalmak, információk
Itt adhatja meg irányítószámát!