Itt adhatja meg irányítószámát!

Válogatóüzem

A Regionális Hulladékkezelő Telep egyik létesítménye a Válogatóüzem.

Ide a lakossági elkülönített hulladékgyűjtésből, valamint az intézményi és ipari partnerektől származó hasznosítható elkülönített hulladék kerül, mely mennyisége a kormányzati célkitűzés és annak megvalósítása nyomán évről évre egyre nagyobb. Létesítményünkben évente több mint 30 ezer tonna hasznosítható hulladékot válogatunk, majd – többnyire – bálázva kerül tovább a kereskedő, illetve hasznosító partnerekhez.

A.K.S.D. Kft. 2019-ben helyezte üzembe az úgynevezett mechanikai-optikai válogatórendszert, ami lehetővé teszi azt, hogy a hulladékválogatás egyes fázisait mechanikai és optikai elvek mentén működő berendezésekkel félig automatizáljuk, amely eredményeképpen kézi munkaerőt több anyagáramban csupán minőségellenőrzési feladatok elvégzésére veszünk igénybe.

A válogató technológia egy több mint harminc szállító- és gyorsítószalagot, valamint a válogatás részfázisait magában foglaló rendszert jelenti, amely elején egy olyan zsákfeltépő berendezés található, amely több funkciót is betölt: egyrészt elvégzi a zsákok feltépését, a szállítás során esetlegesen összetömörödött hulladék fellazítását, másrészt egyenletes mértékben adagolja a hulladékot a szállítószalagra, hogy a technológia további berendezései egyenletesen elosztva és nem hullámokban érkezve kapják meg a válogatandó hulladékot. A zsákfeltépő berendezéssel emellett a szelektálás tempóját is tág tartományban lehet szabályozni, ugyanakkor az üzemeltetés során szem előtt kell tartanunk, hogy a minőség nem mehet a mennyiség rovására. Optimális esetben a válogatórendszer 5-5,5 tonna hulladékot válogat le munkaóránként. Ettől jóval több anyag szelektálása is lehetséges, ám a minőség ebben az esetben csökkenhet.

A zsákfeltépő berendezés után az előválogató helyiség található, ahol 6 munkavállaló távolítja el a nagy méretű hulladékokat a szállítószalagról (nagy méretű kartondobozok, extra méretű (takaró)fóliák, stb.). A túlméretes hulladékok manuális leválasztása azért fontos, mert a válogatórendszer optikai része nem a nagy darabos hulladék elkülönítésére van optimalizálva. Emellett a túl nagy méretű hulladék a szállítószalagok találkozásánál, vagy bizonyos garatokban keresztbe fordulva anyagtorlódást, dugulást okozhatnak. Az előválogató munkaállomásoknál a hulladék frakcionált leválasztása történik, azaz már itt külön gyűjtjük a hullámkartont, a fólia hulladékot és az egyéb túlméretes anyagokat.

A szelektív hulladék válogatásának következő berendezése az úgynevezett ballisztikus szeparátor, amely mechanikai elven működve választja három csoportra a hulladékot. A szeparátor 8 db, egymáshoz képest hosszanti, ballisztikus pályán mozgó lapátból áll, amelyek rácsos kialakításúak. A rácsokon az 50 milliméternél kisebb frakció átesik, és egy szállítószalagon keresztül egy multiliftes konténerbe kerül. Ez a frakció – méreténél (is) fogva – nem hasznosítható; jellemzően apró darabos papír, apró műanyag darabok, por, föld, kavicsok és egyéb szennyeződések kerülnek így leválasztásra. A ballisztikus szeparátor emellett – mivel az említett lapátok nem vízszintesen mozognak, hanem egy előre beállított dőlésszögben – elkülöníti a 2 és 3 dimenziós hulladékot. A 2D hulladékok – szélesség és hossz mellett értékelhető magassággal nem rendelkeznek (fólia és papír) „felvándorolnak” a szeparátor felsőbb részére. A 3D hulladékok (amelyeknek magasságuk is van) ezzel szemben legurulnak a lapátsor aljára, és az ott található szállítószalagon kerülnek továbbításra.

A 3D vonalon a PET palackokat, a HDPE-flakonokat, a polipropilén csomagolóanyagokat, a társított italos kartont, illetve a 2D vonalon a polietilén és polipropilén fóliát az úgynevezett gyorsítószalagok végén található optika és a vele összeköttetésben lévő sűrített levegős rendszer segítségével válogatjuk le. Az optikai rendszer felismeri a hulladék anyagát és színét, és amennyiben az megfelel a beállított anyagtípusnak, a levegővel működő rendszer (a gyorsítószalagokon felgyorsított) hulladékot „átfújja” egy másik szállítószalagra. E berendezésekkel a PET-palackot szín szerint három frakcióra válogatjuk (1. víztiszta, 2. kék, 3. színes (zöld, barna, sárga stb.).

Az alumínium dobozokat örvényáramú szeparátorral, az ónozott (vas) dobozokat pedig mágnesszeparátorral különítjük el.

Az optika által leválogatott hulladék az utóválogató kabinban utóválogatáson, minőségellenőrzésen esik át, végül bálákat készítünk belőle.

Lakossági
ügyfél vagyok

Adja meg irányítószámát, hogy naprakész információkkal lássuk el lakóhelyéről

Nem lakossági
ügyfél vagyok

Cégek, közületek számára
releváns tartalmak, információk
Itt adhatja meg irányítószámát!