Hírek - AKSD Kft. Debrecen

A kormány gázáremelési lépése következtében kényszerûen végrehajtott hõdíjemekedés az önkormányzat intézményeinek 105 millió forintos többletkiadást jelent jövõre – hangzott el a debreceni képviselõ-testület mai ülésén. A város 15 éves szerzõdést kötött az A.K.S.D. Kft.-vel a debreceni Köztemetõ üzemeltetésére. A közgyûlés felhatalmazta a polgármester arra, hogy tárgyaljon a szakminiszterrel arról, hogy az intercity vonatokat ne „térítsék el” a Keleti pályaudvarra.
Tizenöt éves kegyeleti szerzõdés Elodázhatatlanul szükség van a temetõ bõvítésére, átalakítására, korszerûsítésére. Megoldásra váró feladat a krematórium hamvasztó berendezéseinek EU-elõírásokhoz történõ korszerûsítése. Ennek keretében a jelenlegi berendezések más típusra történõ átépítését és számítógépes vezérlésre való átállítását kell megoldani, melynek összköltsége 48 millió Ft. Szükséges a nagyerdei Köztemetõ déli és nyugati oldali tömör kerítésének felújítása – különös figyelemmel a fõkapu környezetében lévõ ívelt kerítés szakaszára, amely 14 millió Ft-t igényel. A hamuszóró kegyhely kialakítása 30 millió Ft, míg a kolumbárium épületének felújítása várhatóan 15 millió Ft beruházási költséget jelent. A növényrekonstrukciós feladatok keretén belül az intenzívebb fásítás és a kiemelt területek parkjainak felújítására az idõszak végére 20 millió Ft-ot költene az üzemeltetõ. A ravatalozó épület alagsori és pince szintjének utólagos talajnedvesség elleni szigetelése várhatóan 20 millió Ft-ba kerül. A 3. számú ravatalozóhoz kapcsolódó elõlépcsõ, valamint a ravatalozó termek rokkantak általi megközelíthetõsége érdekében felhajtó rámpa építése mintegy 5 millió Ft. A debrecen-józsai köztemetõben térvilágítási hálózat kiépítésének, vízhálózat bõvítésének és úthálózat burkolásának tervezett költsége 10 millió Ft. A feladatok gördülékeny elvégzése érdekében a város és az A.K.S.D. Kft. közötti korábbi szerzõdést közös megegyezéssel felbontották és újat kötöttek, amely 2018. december 31-ig lesz érvényben. A temetõbõvítés és felújítás mintegy 340 millió forintos költségét az A.K.S.D. Kft. magára vállalta. Forrás: deol.hu