Hírek - AKSD Kft. Debrecen

Társaságunk - a hagyományoknak megfelelõen - vízkereszt után kezdi el összegyûjteni a karácsonyfákat.
Január 6-tól egy hónapon át külön jármûvel, szervezetten szállítjuk el a fákat. Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a fenyõfákat a hulladékgyûjtõ edények mellett, a szemétszállítási útvonalon helyezzék el. Környezetünk védelme érdekében szeretnénk minél több fát újrahasznosítani (komposztálni), ezért kérjük, hogy a díszeket, papírokat, csillagszóró maradványokat szedjék le! A komposztálható fák az aprítás után az új komposztálási csarnokba kerülnek. (Évrõl évre mintegy 60-70 tonna fenyõfát gyûjtünk össze, melynek eddig csak töredékét tudtuk komposztálni.)