Hírek - AKSD Kft. Debrecen

Kilenc hajdú-bihari település és az A.K.S.D. Kft. együttmûködése eredményeképpen a héten a településeken elkezdõdött a szelektív hulladékgyûjtés.
Immár másfél esztendeje mûködik a lakossági szelektív hulladékgyûjtés Debrecenben. Örömünkre az érdeklõdés nagy, ennek megfelelõen az edények kihasználtsága jó. A fokozatos bevezetésnek megfelelõen ma már nemcsak a sûrûn lakott területeken élõk tudják igénybe venni ezt a szolgáltatást, hiszen a lakók mintegy egyharmadának közelében található szelektív hulladék gyûjtõpont. A szigetek száma jelenleg 108 db. A fokozatos bevezetés egy következõ állomásához értünk. Immár nemcsak Debrecenben, hanerm a megye kisebb településein is biztosítva vannak a feltételek a szelektív hulladékgyûjtésre. Az A.K.S.D. Kft. szelektív hulladékgyûjtési programjához kapcsolódó települések évekkel ezelõtt meghonosították a szervezett kommunális hulladékgyûjtést és –szállítást. Az európai szintû hulladékgazdálkodás következõ lépése a szelektív hulladékgyûjtés bevezetése volt, mely lépéssel a hajdú-bihar megyei kis települések a megye és az ország többi hasonló lélekszámú települését megelõzték. Finanszírozás A szigetek beszerzése két forrásból valósult meg: egy része pályázati pénzbõl (BM-KTM), másik része saját forrásból valósult meg. A pályázat az európai szintû hulladékgazdálkodás bevezetésére és mûködtetésére irányult. Ennek keretében a pályázó települések mind hulladékgyûjtõk, mind szelektív gyûjtõk, mind szállítójármû beszerzését tervezték megvalósítani. A teljes költség (110 millió Ft) 64 %-a pályázati támogatásból, a fennmaradó rész saját forrásból valósult meg. Résztvevõ települések Derecske, Hajdúbagos, Hajdúszovát, Hosszúpályi, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Sáránd Lakosok száma. 37.500 fõ. A településeken összesen 40 sziget kerül kialakításra. A szigeteken 4-4 db (2 db papír, 1-1 db mûanyag és üveg) hulladékgyûjtõ helyezkedik majd el, amelyek három frakció (papír, mûanyag, üveg) gyûjtésére lesznek alkalmasak. Ürítés gyakorisága Ezen szigeteket már az ürítési rendbe is bekapcsolódnak: hetente egy alkalommal ürítjük az edényeket. Az edények kapacitása: 1100 liter.