Hírek - AKSD Kft. Debrecen

Az õsz beköszöntésével az A.K.S.D. Kft. meghirdeti õszi lomtalanítási akcióját.
A tavaszi tapasztalatok alapján leszögezhetjük, hogy sokak összekeverték a lomtalanítást az otthoni szemét utcára dobásával. Bár évek óta megszervezzük városunkban a lomtalanítást, mégis az idén a lomnak minõsülõ hulladékok csak kisebb arányt képviseltek az egyéb szemét mellett. A lomtalanítás során csak a lomnak* minõsülõ hulladékot szállítjuk el! *Lom: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozott szilárd hulladék (nagyobb méretû berendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék). Tehát nem tartozik ide: a veszélyes hulladék (pl. akkumulátor), jármû, mindennapos háztartási hulladék. A veszélyes hulladékokat munkatársaink nem szállíthatják el. Az évrõl évre egyre több lom elszállítási nehézségei, valamint az egyszerûbb idõpont követés miatt a mostani akcióra a lomtalanítás ütemezését átdolgoztuk. Az átszervezés eredményeképpen Debrecen területét 33 kis területre osztottuk fel, mely területeken a lomok elszállítását a megjelölt 1-2 napon végezzük el. A lomtalanításban közremûködõ munkatársaink csak a feltételeknek megfelelõ hulladékot gyûjtik össze és szállítják el. (Hiszen nem lenne korrekt, ha a napi szemetet –dobozokat, papírokat, szemetes zacskókat, stb. – is kidobálók miatt az egész utca tisztasága romlana el.) A napi szemét helye a kukában van, kihelyezése gyakorlatilag illegális hulladéklerakásnak minõsül. Egy-egy lomtalanítási idõszak során átlagosan 80-100 tonna, idén tavasszal több mint 150 tonna lomot gyûjtöttünk össze. Az idõpontok megtekinthetõk: http://www.aksd.hu/hulladékgazdálkodás/lakossági hulladékgyûjtés/kedvezmények