Hírek - AKSD Kft. Debrecen

A jövõben újra támogatja DMJV Önkormányzata a 70. életévüket betöltött személyek szemétdíját. A rendeletmódosítás 2003. július 1-ei hatállyal lépett érvénybe.
A támogatás igénybevételének persze vannak feltételei: - 70. életévét betöltõ személy egyedül vagy házastársával (élettársával) vagy testvérével él együtt; - nincs szemétdíj tartozása; A támogatás mértéke: - a maximum 120 literes önálló gyûjtõtartáslyt használó esetében: a szemétdíj 100 %-a; - a kukát/konténert közösen használók (társasházi lakosok) esetében: az ingatlanra esõ szemétdíj 100 %-a (, melyet a közös képviselõ igazol). A kérelem igényléséhez a kérelmezõknek a DMJV Önkormányzat Szociális Osztálya által készített formanyomtatványt kell kitölteniük, és azt két példányban az A.K.S.D. Ügyfélszolgálatán (Db., Vígkedvû M. u. 7.) leadniuk.