Hírek - AKSD Kft. Debrecen

Több hónapja nem tudják kifizetni a szemétszállítási díjat azok a lakástulajdonosok, akik a Napsugár Lakásszövetkezethez tartoznak. Az adósság közel 25 millió forint.
A szövetkezet vezetése ugyanis tavaly májusban úgy döntött, nem szedi tovább a hulladékszállítás díját. Az AKSD pedig egyenként nem veszi el a szövetkezeti tagoktól a pénzt. Az AKSD a polgármesteri hivatalon keresztül, adók módjára akarja behajtatni a szövetkezettõl a közel 25 millió forintos tartozást. A szövetkezet azonban úgy véli: az AKSD csak nem akar foglalkozni a tartozások behajtásával. Ürítik a kukákat a Szegfû utcán. Mindegyiket kiborítják annak ellenére, hogy csak ebben az utcában hat háztömb nem fizet a szolgáltatásért. Azok melyek a Napsugár Lakásszövethez tartoznak. A társaság egy éve, tavaly május óta nem fizet az AKSD-nek. A szövetkezet elnöke azt mondja: azért nem utalnak, mert nem tudtak megállapodni a céggel, így nem a lakóktól nem is szedik be a díjat. Korábban a tulajdonosok a szövetkezetnek fizettek, az pedig átutalta a pénzt a szolgáltatónak. A nem fizetõk listáját megküldték az AKSD-nek, a cég pedig az önkormányzaton keresztül adók módjára behajtotta a tartozást. Az AKSD tavaly nem újította meg az errõl szóló megállapodást. Olyan véleményt illetve álláspontot képviselt, hogy õ a hátralékkal nem foglalkozik, ha a lakásszövetkezet vállalja a díjnak a beszedését, akkor a hátralékkal azt úgy hajtja be, ahogy gondolja - mondta el Adamkó János, a Napsugár Lakásszövetkezet elnöke A Napsugárhoz tartozó 2800 tulajdonosból 700 rendszeresen nem fizet. Tartozásukat a szövetkezet nem akarja a rendesen fizetõkre hárítani. Tavaly decemberben az önkormányzat olyan rendeletet hozott, amely kötelezõvé tette a lakásszövetkezeteknek és társasházaknak, hogy szedjék be a szemétszállítás díját. A szövetkezet a közigazgatási hivatalhoz fordult, amely megállapította, hogy a rendelet sérti a hulladékgazdálkodási és a lakásszövetkezeti törvény több paragrafusát is. A polgármesteri hivatal ezzel nem ért egyet. A rendeletünk hatályos, tehát ha a lakásszövetkezet közösen igényli a hulladékelszállítást mint közszolgáltatást, akkor köteles nyilván ennek a díjfizetési kötelezettségének eleget tenni – nyilatkozta Lukácsné Dr. Pócsi Ildikó szervezési és jogi fõosztályvezetõ. A polgármesteri hivatal szerint az adósságot a szövetkezet is behajthatná, ha élne jogával és jelzálogjogot jegyeztetne be az adósok ingatlanára. Az AKSD vezetése szerint cégüknek nincs lehetõsége semmilyen behajtásra, ezért hárítják a díjak, és a tartozások beszedését a lakásszövetkezetre. Az AKSD számára igazából nincs más lehetõség. A mi szolgáltatásunkat tekintettel arra, hogy kötelezõ közszolgáltatás, nagyon komoly törvényi szabályozás veszi körül, és mi mint szolgáltató, semmifajta olyan jogkörrel nem rendelkezünk, ami tekintetében a nem fizetõkkel szemben felléphetünk – hangsúlyozta Kardos Marianna, az AKSD Kft. ügyvezetõ igazgatója. Bár számos tulajdonos megpróbálta már, egyenként nem fizethetik ki a szemétszállítási díjat az AKSD-nél. A Napsugár Lakásszövetkezethez tartozó lakások egy éve halmozódó elmaradása mintegy 25 millió forint. A polgármesteri hivatal egy hónapon belül adó módjára be akarja hajtani a 90 napnál régebbi tartozásokat a lakásszövetkezeten. A témával részletesen foglalkozunk a péntek Esti Közelképben. Vendégünk az AKSD ügyvezetõ igazgatója és a Napsugár Lakásszövetkezet elnöke lesz. Forrás: DTV