Hulladékszállítás

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján mind a természetes, mind a nem természetes személy ingatlanhasználók (költségvetési szervek, ápolást, gondozást nyújtó intézmények, egyéb gazdálkodó szervezetek) vegyesen gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló hulladékát kizárólag a közszolgáltató, azaz a Debreceni Hulladék Nonprofit Kft. alvállalkozójaként az A.K.S.D. Kft. jogosult elszállítani. A közszolgáltatás nyújtásának és igénybevételének feltételeit (rendszeresség, műszaki tartalom, díj, stb.)  a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a helyi önkormányzati rendeletben foglaltak határozzák meg.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás - vegyes hulladék

Lakosság:

A természetes személy ingatlanhasználók igényeiknek megfelelően több űrtartalmű kék színű edény közül válogathatnak. Az edénybe optimális esetben olyan hulladék kerül, ami már nem hasznosítható újra és nem veszélyes anyag, tehát a jelenlegi technológia alapján deponálásra kerülhet, azaz a szemétlerakó térfogatát növeli. Bővebb információt a közszolgáltató weboldalán kaphat: www.dhkkft.hu.

Közületek, vállalkozások:

Vállalkozások, intézmények részére a rendszeresen és alkalomszerűen képződő hulladékaik gyűjtéséhez igény szerint különböző méretű hulladékgyűjtő edényzetet tudunk biztosítani:

  • Hagyományos, a lakossági hulladék gyűjtésénél is alkalmazott edényzeteket lehet igénybe venni kisebb vállalkozások, intézmények részére. Ez lehet 120, 240, 770 és 1100 literes tárolóedény.
  • Jellemzően nagyobb hulladékmennyiség összegyűjtése esetén már a konténeres hulladékgyűjtést alkalmazzuk, mely 4; 4,3; 5; 6; 7,5; 10 m3 űrtartalmú konténerek használatát jelenti.
  • Nagyüzemek, intézmények nagy mennyiségű kommunális jellegű hulladékának összegyűjtésére 20 - 32 m3 űrtartalmú zárt préskonténereket használunk.

Bővebb információt a közszolgáltató weboldalán kaphat:  www.dhkkft.hu

Közszolgáltatási díjak gazdálkodási - és költségvetési szervek számára

Elkülönítetten gyűjtött hasznosítható hulladék elszállítása

A természetes és a nem természetes személy hulladéktermelők az elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladékaikat (pl. papír, műanyag, üveg) átadhatják részünkre a közszolgáltatás részeként üzemeltetett házhoz menő szelektív gyűjtésben, a szelektív hulladékgyűjtő pontokon (gyűjtőszigetek), vagy a hulladékgyűjtő udvarban.

Ügyfélszolgálat - szerződéskötés

Lakosság:

4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 7.
(lakossági hulladékkezeléssel kapcsolatos ügyintézés, szerződéskötés, hulladékgyűjtő edény átírás, csere, reklamáció kezelés)

Tel.: +36 52 563-944
Ingyenesen hívható 52-es körzetből: +36 80 200-966
Fax: +36 52 563-922
E-mail:  @  
Ügyfélszolgálat:  http://www.dhkkft.hu/ugyfelszolgalat

Közületek, vállalkozások:

Cím: 4031 Debrecen, István u. 136.
Tel.: +36 52 563-953 , +36 52 563-954
E-mail:  @